THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG

 

- Tây dương sâm

- Mạch môn

- Trúc diệp

- Tri mẫu

- Ngạnh mễ

 

- Thạch hộc

- Hoàng liên

- Cuống sen

- Cam thảo

- Vỏ dưa hấu

 

Công dụng : Thanh thử ích khí, dưỡng âm sinh tân.

Chủ trị : Trúng thử lại bị nhiệt, cả khí và tân dịch bị tổn thương. Người nóng nhiều mồ hôi, tâm phiền miệng khát, nước tiểu ít, sẫm, người uể oải, khí thiếu, tinh thần không phấn chấn, mạch hư sác.