THANH ÔN BẠI ÐỘC ẨM

 

- Sinh thạch cao

- Sinh địa

- Tê giác

- Hoàng liên

- Chi tử

- Cát cánh

- Hoàng cầm

- Tri mẫu  

- Xích thược

- Huyền sâm

- Liên kiều

- Cam thảo

- Ðơn bì

- Trúc diệp

 

Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, lương huyết tả hoả.

Chủ trị: Ôn dịch nhiệt độc xâm phạm cả trong lẫn ngoài, cả khí lẫn huyết. Rấtd nóng, khát, muốn uống, đau đầu như muốn vỡ, ho khan, thao cuồng, nói sảng, thần hôn, hoặc ban chuẩn, hoặc nôn máu, máu cam, chân tay hoặc co giật hoặc quyết nghịch, mạch trầm sác, hoặc trầm tế sác, hoặc phù đại sác, lưỡi sẫm môi khô.