THANH NHIỆT GIẢI ÐỘC THANG

 

- Sa sâm

- Mạch môn

- Cam thảo đất

- Sài đất

 

- Lá tre

- Sắn dây củ

-Ngân hoa

Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, thúc sởi mọc.

Chủ trị: Thời kỳ sởi mọc, từ khi sởi mọc đến mọc khắp người ước 3 ngày