THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT THANG

 

- Nõn lá sen

- Cỏ nhọ nồi

- Lá huyết dụ

 

- Lá trắc bách

- Quả dành dành

 

Công dụng : Thanh nhiệt lương huyết cầm máu.

Chủ trị : Rong băng kinh do nhiệt. Thình lình ra nhiều máu, ra đầm đìa, sắc hồng đậm, người nóng, khát nước, mặt mày xây xẩm, ngủ không yên, lưỡi đỏ khô, rêu vàng, mạch hoạt sác.