THANH LẠC TÁN 

- Lá sen tươi

- Ty qua bì

- Hoa biển đậu

- Ngân hoa tươi

- Tây quay

- Trúc diệp tâm

 

Công dụng : Trừ thử thanh nhiệt.

Chủ trị : Thử nhiệt thương phế, tà ở phần khí (ở kinh bệnh nhẹ). Người nóng, khát vừa phải, đầu hơi váng, mắt hơi hoa, hơi không tỉnh táo, lưỡi đỏ hồng, rêu trắng mỏng.

        Chú ý : Thuốc tươi có hiệu lực thanh nhiệt tà cao.