THANH KIM ÐẠO KHÍ PHƯƠNG

 

- Mạch môn

- Trạch tả

- Nhục quế

- Ngũ vị

- Trầm hương

 

- Xa tiền

- Xích phục linh

- Ngưu tất

- Gừng sống

 

Công dụng : Nhuận phế chỉ nôn.

Chủ trị : Khí hư do có hỏa tán động lên không thể về nạp ở thận được, khí nghịch xung lên, nôn khan không ngừng.