THANH KHÍ HOÁ ÐỜM HOÀN

 

- Chỉ thực

- Qua lâu nhân

- Trần bì

- Hoàng cầm

 

- Bán hạ

- Phục linh

- Ðởm nam tinh

- Hạnh nhân

 

Công dụng : Thanh nhiệt hoá đờm, lý khí chỉ ho.

Chủ trị : Ðờm nhiệt kết ở trong. Ho khạc đờm vàng, khạc ra còn vướng, ngực hoành có bĩ mãn, nước đái ít đỏ, lưỡi đỏ rêu vàng cáu, mạch hoạt sác.