THẦN HIỆU THÁC LÝ TÁN

 

- Nhẫn đông thảo

- Ðương quy

 

- Hoàng kỳ

- Cam thảo

 

Công dụng : Bổ ích khí huyết, sinh cơ giải độc.

Chủ trị : Trường ung, nhọt vú, ung thũng không có tên, sợ rét rất nóng. Nếu là người hư thì đúng chỉ định.