THANH HAO MIẾT GIÁP THANG

 

- Thanh hao

- Miết giáp

- Ðơn bì

- Sinh địa

- Tri mẫu

 

 

Công dụng : Dưỡng âm thâu nhiệt.

Chủ trị : Giai đoạn sau của bệnh ôn, âm dịch bị tiêu hao, tà vẫn phục ở phần âm. Ðêm sốt ngày mát, sốt hết không có mồ hôi, lưỡi đỏ, mạch tế sác.

            Chú ý : Trong phương này Thanh hao không vào huyết phận được song Miết giáp lại                 vào được và vẫn Thanh hao vào, Miết giáp không có phần khí dương được đã có                 Thanh hao dẫn nó ra, như vậy vừa chữa được nhiệt của âm hư, vừa đuổi được nhiệt tà          phục ở âm thâu ra ngoài, nghĩa là phải vừa tư âm vừa thâu tà, cũng là vừa chữa bản,         `   vừa chữa tiêu cùng một lúc.