THANH DINH THANG

 

- Tê giác

- Trúc diệp tâm

- Hoàng liên

- Sinh địa

- Mạch môn

 

- Ngân hoa

- Huyền sâm

- Ðan sâm

- Liên kiều

Công dụng: Thanh dinh tiết nhiệt, dưỡng âmhoạt huyết.

Chủ trị: Nhiệt tà đã chuyễn vào phần dinh. Thân nhiệt cao về đêm, thần phiền ít ngủ, có lúc nói sảng, mắt thích mở hoặc thích nhắm. Khát hoặc không, hoặc có ban chuẩn lờ mờ, mạch sác, lưỡi đỏ sẫm, khô.