THANG CHỮA ÐÁI ÐỤC

 

- Ý dĩ

- Lá hoa mã đề

- Tỳ giải

 

- Rễ cỏ tranh

- Củ mài

- Rễ bấn trắng

 

Công dụng : Thanh trừ thấp nhiệt, lợi tiểu.

Chủ trị : Ðái đục do thấp từ tỳ trtuyền xuống bàng quang. Nước đái màu đục như nước vo gạo, có khi đặc lại như hoà thêm bột vào. Ði đái nói chung thông khoái có lúc đái rắt.