THÁI SƠN BÀN THẠCH TÁN

 

- Ðương quy

- Hoàng cầm

- Chích thảo

- Nhân sâm

- Sa nhân

- Gạo nếp

 

- Xuyên khung

- Thục địa

- Hoàng kỳ

- Tục đoạn

- Bạch truật

- Thược dược

 

Công dụng : Ích khí kiện tỳ, dưỡng huyết an thai.

Chủ trị : Nữ mang thai khí huyết lưỡng hư. Ðộng thai hoặc sẩy thai liên tiếp, sắc mặt nhợt, mệt mỏi vô lực, không muốn ăn uống, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch hoạt vô lực hoặc trầm vô lực.