THẠCH CAO TRÚC DIỆP THANG

 

- Thạch cao 

- Sài hồ

- Rau sam

 

- Rruc diệp

- Rau má

- Cam thảo đất

 

Công dụng: thanh nhiệt sinh tân.

Chủ trị: Nhiệt ở phần khí, tức ôn nhiệt đã truyền vào lý, có chứng ởkinh dương minh. Bệnh nhân nóng nhiều, sợ nóng, có mồ hôi, khát,uống nhiều nước, bực dọc, nước đái vàng, rêu lưỡi vàng, mạch hồng sác.