THẠCH CAO THANG

 

- Thạch cao

- Hoàng bá

- Hoàng liên

- Hoàng cầm

 

- Ðậu sị

- Ma hoàng

- Chi tử

 

           Chủ trị : Phương thuốc này vừa giải biểu nhiệt, vừa thanh lý nhiệt.