TẾ XUYÊN TIỄN

 

- Ðương qui

- Nhục thung dung

- Thăng ma

 

- Ngưu tất

- Trạch tả

- Chỉ xác

 

Công dụng: Ôn thận, tích tinh, nhuận tràng thông tiện.

Chủ trị: Người già thận hư. Ỉa khó phân kết, nước đái nhiều và trong, chóng mặt, thắt lưng đau gối mỏi.