TÊ GIÁC ÐỊA HOÀNG THANG

 

- Tê giácī

- Thược dược

 

- Sinh địa

- Ðan bì

 

Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, lương huyết tán ứ.

        Chủ trị: - Nhiệt làm tổn thương huyết lạc gây chảy máu. Nôn máu, máu cam, ỉa máu, đái máu.

-         Huyết ứ ngoài kinh. Hay quên, như cuồng, súc miệng song không muốn nuốt nước, trong ngực bồn chồn đau, đau bụng, ỉa phân đen.

-         Nhiệt nhiễu tâm,. Cuồng, mê sảng, có đám xuât huyết, lưỡi đỏ sẫm có gai.