TẢ THANH HOÀN

 

- Xuyên khung

-Long đởm thảo

- Chi tử

- Ðương qui

- Ðại hoàng 

- Khương hoạt

- Phòng phong

 

 

Công dụng: Thanh tả can hoả.

Chủ trị: Hoả uất ở kinh can. Mắt đỏ, họng đau, dễ cáu gắt phiền táo ngồi nằm không yên, ỉa bí, nước tiểu đỏ, mạch hồng thực, hoặc trẻ bị cấp kinh phong, co giật do nhiệt thịnh.

Chú ý: Phương thuốc này chủ yếu dùng cho người có chứng hoả uất ở can, không có kiêm chứng thấp nhiệt ở kinh can vùng hạ tiêu.