TẢ QUY HOÀN

 

- Thục địa

- Sơn thù

- Lộc giao

- Sơn dược

 

- Ngưu tất

- Quy giao

- Kỷ tử

- Thố ty tử

Công dụng : Tư âm bổ thận.

Chủ trị : Chân âm bất túc. Ðầu váng chóng mặt, lưng đau gối mỏi, di tinh, ra mồ hôi trộm, mồm khô họng ráo, khát muốn uống nước, lưỡi sạch ít rêu, mạch tế hoặc sác.