TANG PHIÊU TIÊU TÁN

 

- Tang phiêu tiêu

- Long cốt

- Ðương quy

- Viễn chí

 

- Nhân sâm

- Quy giáp

- Xương bồ

- Phục thần

 

Công dụng : Ðiều bổ tâm thận, sáp tinh ngừng đái đầm, đái són.

Chủ trị : Tâm thận lưỡng hư. Ðái nhiều lần hoặc nước đái như nước gạo, tâm thần hoảng hốt, quên, ăn ít và đái dầm, đái són, hoạt tinh v.v..