TẦN GIAO MIẾT GIÁP THANG

 

-  Ðịa cốt bì

- Miết giáp

- Tần giao

 

- Sài hồ

- Tri mẫu

- Ðương quy

Công dụng : Tư âm dưỡng huyết, thanh nhiệt trừ cốt chưng.

Chủ trị : Bệnh phong lao. Cốt chưng đạo hãn, cơ tiêu mòn, gầy, môi hồng má đỏ, có cơn sốt chiều, ho khạc mệt mỏi, mạch vi sác.