TANG HẠNH THANG

 

- Tang diệp

- Bối mẫu

- Chi tử bì

- Sa sâm

 

- Lê bì

- Ðậu sị

- Hạnh nhân

 

  Công dụng : Tuyên phế, thanh ôn táo.

  Chủ trị : Ngoại cảm ôn táo, tà ở phế, vệ. Người nóng (không cao) ho khan không đờm, họng khô miệng khát, mạch bên phải sác đại.