TANG CÚC ẨM

-Tang diệp

-Liên kiều

-Sinh cam thảo

-Cúc hoa

 

-Hạnh nhân

-Cát cánh

-Lô căn

-Bạc hà

          Công dụng : Sơ phong thanh nhiệt, tuyên phế chỉ ho.

          Chủ trị :Bệnh ôn thời kỳ sơ khởi. Ho, nóng không cao, hơi khát.