TANG BÌ MÃ ÐỀ THANG

 

- Tang bạch bì

- Mạch môn

- Chi tử

 

- Mộc thông

- Hoa lá mã đề

Công dụng : Thanh phế nhiệt, lợi tiểu.

Chủ trị : Bí đái do phế nhiệt. Bí đái, họng khô, miệng khát nước, thở gấp, đoản hơi, rêu lưỡi vàng, mạch sác.