TAM VẬT BỊ CẤP HOÀN

 

- Ðại hoàng

- Ba đậu

 

- Can khương

Công dụng: Công trục hàn tích.

Chủ trị: Hàn tích, chứng thực. Ðột nhỉên tâm phúc (mỏ ác) chướng nổi cao lên đau

như bị đâm, khí cấp, mồm cắn chặt, ỉa không được, có thể bất tỉnh nhân sự. Là một chứng cấp.

Chú ý: Vì ba đậu có độc mạnh nên không được dùng cho thai phụ, người già yếu, hoặc đau bụng cấp do ôn tà.

Ỉa không thông được phân ra làm hai loại âm kết, dương kết. Âm kết dùng Tam vật bị cấp hoàn. Còn dương kết dùng Thừa khí thang.