TAM TÝ THANG

 

- Ðộc hoạt

- Tục đoạn

- Ðương quy

- Ðỗ trọng

- Ngưu tất

- Tế tân

- Tần giao

- Bạch linh

- Sinh khương

 

- Phòng phong

- Bạch thược

- Cam thảo

- Quế tâm

- Xuyên khung

- Nhân sâm

- Hoàng kỳ

- Sinh địa

Công dụng : Ích khí dưỡng huyết, khu phong trừ thấp.

Chủ trị : Khí huyết ứ trệ. Chân tay co duỗi, phong tý.

Chú ý : Ðộc hoạt ký sinh thang và Tam tý thang đều có tác dụng chữa phong hàn tý lâu ngày. Song Ðộc hoạt ký sinh thang chữa bệnh này ở người âm huyết hư. Còn Tam tý thang chữa người khí huyết hư có bệnh này.