TAM TỬ DƯỠNG THÂN THANG

 

- Bạch giới tử

- Tô tử

 

- Lai phục tử

 

 

Công dụng : Giáng khí làm kghoan khoái cơ hoành, hoá đờm tiêu thực.

Chủ trị : Ðờm úng khí trệ ho khạc suyễn nghịch, nhiều đờm ngực tắc, ăn ít khó tiêu, rêu lưỡi trắng cáu, mạch hoạt v.v. Dùng ở người già tỳ hư vận hoá thất thường.