TAM THÁNH TÁN

 

- Qua đế

- Phòng phong

 

- Lô hội

Công dụng : Làm nôn phong đờm.

Chủ trị : Chứng bế của trúng phong, mất tiếng, méo mồm hoặc bất  tỉnh, hàm răng cắn chặt, mạch phù hoạt thực, điên giản.