TAM NHÂN THANG

 

- Hạnh nhân

- Bạch đậu khấu

- Thông thảo

- Bán hạ

 

- Hoạt thạch

- Sinh ý dĩ

- Hậu phác

- Trúc diệp

 

Công dụng : Tuyên thông khí cơ, thanh lợi thấp nhiệt.

Chủ trị : Sơ khởi của thấp ôn, và thử ôn hiệp thấp, tà ở phần khí. Ðầu đau, sợ lạnh, người lạnh, sắc mặt vàng nhạt, ngực đầy không đói, sốt chiều, không khát, mạch huyền tế, nhu.`