TÁI TẠO HOÀN

 

- Hoàng kỳ

- Cam thảo

- Khương hoạt

- Ổi khương

- Nhân sâm

- Thục phụ tử

- Phòng phong

- Thược dược

- Quế chi

- Tế tân

- Xuyên khung

- Ðại táo

 

Công dụng: Trợ dương ích khí, phát hãn giải biểu.

Chủ trị : Có dương khí hư lại cảm phong hàn. Ðau đầu, người nóng sợ lạnh, nóng ít lạnh nhiều, chân tay lạnh, không có mồ hôi, mệt mỏi ưa nằm co, sắc mặt trắng bệch, tiếng nói nhỏ yếu, lưỡi nhợt, rêu trắng, mạch trầm vô lực, hoặc phù đại vô lực.