TẢ BẠCH TÁN

 

- Ðịa cốt bì

- Chích thảo

 

- Tang bạch bì

 

Công dụng: Tả phế thanh nhiệt, chỉ ho bình suyễn.

Chủ trị: Ho khạc do phế nhiệt. Khi nặng thì thở gấp gần như khó thở (suyễn), da nóng bừng bừng, chiều nóng hơn, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch tế sác.