SÚC TUYỀN HOÀN

 

- Ích trí nhân

 

- Ô dược

 

Công dụng : Ôn thận khu hàn, súc niệu (làm co niệu quản) chỉ đái dầm.

Chủ trị : Hạ nguyên hư lạnh và đái dầm trẻ em.