SINH THIẾT LẠC ẨM

 

- Sinh thiết lạc

- Bối mẫu

- Viễn chí

- Phục linh

- Câu đằng

- Mạch môn

- Ðởm tinh

- Xương bồ

 

- Thiên môn

- Phục thần

- Ðan sâm

- Trần bì

- Liên kiều

- Huyền sâm

- Thần sa

Công dụng : Trấn tâm trừ đờm, ninh thần định chí.

Chủ trị : Ðờm hoả nhiễu ở trên gây chứng điên cuồng.