SINH MẠCH TÁN

 

- Nhân sâm

- Ngũ vị tử

 

- Mạch môn

 

Công dụng : Ích khí sinh tán, liễm âm chỉ hãn.

Chủ trị : - Nắng nóng làm ra nhiều mồ hôi, làm tổn thương tân dịch, hao khí. Người mệt khí đoản, mồm khô, khát, mạch hư tế.

- Ho lâu, phế hư, khí âm lưỡng hư. Ho ít đờm, khí đoản, tự ra mồ hôi, mồm khô, lưỡi ráo, rêu mỏng ít dịch, mạch hư sác hoặc hư tế.