SINH HOÁ THANG

 

- Xuyên khung

- Cam thảo

- Ðương quy

 

- Can khương

- Ðào nhân

 

Công dụng : Hoạt huyết hoạt ứ, ôn kinh chỉ đau.

Chủ trị : Huyết hư bị thêm hàn sau khi đẻ. Huyết hôi không ra, bụng dưới lạnh đau.