SA SÂM MẠCH ÐÔNG THANG

 

- Sa sâm

- Mạch môn

- Cam thảo

- Ngọc trúc

- Tang diệp

- Hoa phấn

- Biển đậu

 

 

Công dụng : Thanh dưỡng phế vị, sinh tân nhuận táo.

Chủ trị : Táo làm tổn thương phần âm của phế vị, miệng khát họng khô, hoặc nóng hoặc ho khan ít đờm.