SÂM TÔ TÁN 

-Nhân sâm

-Tiền hồ

-Phục linh

-Cát cánh

-Tô diệp

-Bán hạ

 

-Trần bì

-Chỉ xác

-Các căn

-Gừng sao

-Cam thảo

Công dụng : ích khí giải biểu, khử đờm chỉ ho .

Chủ trị : Ngoại cảm phong hàn, bên trong có đàm ẩm. Ố hàn phát nóng, đau đầu tắc mũi, ho khạc có nhiều đờm, ngực hoành đầy tức, rêu lưỡi trắng, mạch phù.