SÀI TRẦN THANG

 

- Sài hồ

- Chỉ xác

- Trần bì

- Thanh bì

 

- Liên tiền thảo

- Sinh khương

- Hương phụ

 

Công dụng:Sơ can lý khí.

Chủ trị: Can khí phạm vị. Căng tức cạnh sườn, thượng vị đầy ợ hơi, mạch huyền