SÀI HỒ QUẾ CHI CAN KHƯƠNG THANG

 

- Sài hồ

- Can khương

- Quế chi

- Hoàng cầm

 

- Qua lâu căn

- Chích thảo

- Mẫu lệ

 

Công dụng : Hoà giải tán kết, ôn lý khứ hàn.

Chủ trị : Chứng thương hàn có ngực sườn đầy hơi kết. Tiểu tiện không thông lợi, khát, không nôn, đầu có mồ hôi, hàn  nhiệt vãng lai, tâm phiền. Có thể chữa sốt rét, lạnh nhiều nóng ít, hoặc chỉ rét không sốt.