SÀI HỒ HÃM HUNG THANG

 

- Hoàng liên

- Qua lâu

- Sài hồ

- Cát cánh

 

- Khương bán hạ

- Tiêu chỉ thực

- Hoàng cầm

- Nước cốt gừng

 

Công dụng : Thanh nhiệt hoá đờm, khai hoành làm khoan khoái ngực (khoan hung) hoà giải Thiếu dương.

Chủ trị : Có cả hai chứng Thiếu dương và tiểu kết hung. Ngực hoành có bĩ mãn đầy, ấn vào đau, mồm đắng rêu lưỡi vàng, mạch huyền sác.