SÀI ÐẠT NGUYÊN ẨM

 

- Chích thảo

- Thảo quả

- Cuống lá sen

- Hoàng cầm

 

- Tan lang

- Cát cánh

- Sài hồ

 

Công dụng: Tuyên thấp hoá đờm, thâu đạt mạc nguyên.

Chủ trị: Ðờm thấp làm trở ngại mạc nguyên. Ngực hoành bĩ mãn, tâm phiền bứt rức, đầu váng, ho đờm không thông sướng, sốt rét cách nhật, rêu lưỡi dầy như tích phấn, mạch huyền hoạt.