SÀI CÁT GIẢI CƠ THANG

-Sài hồ

-Hoàng cầm

-Thược dược

-Ðại táo

-Cát căn

-Khương hoạt

-Cát cánh

-Cam thảo

-Bạch chỉ

-Sinh khương

 

Công dụng : giải cơ thanh nhiệt .

Chủ trị : Cảm phong hàn, uất hoá nhiệt. Hơi sợ lạnh, thân nhiệt tăng nhanh, đau đầu không có mồ hôi, mắt đau, mũi khô, tâm phiền không ngủ, hố mắt đau, mạch phù hơi hồng.