QUYÊN TÝ THANG

 

- Khương hoạt

- Khương hoàng

- Ðương quy

- Hoàng kỳ

 

- Phòng phong

- Xích thược

- Chích thảo

Công dụng : Ích khí hoà dinh, khu phong thắng thấp.

Chủ trị : Dinh vệ đều hư. Phong thấp tý thống, vai gáy tay đau, chân tay tê dại.