QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN

 

- Quế chi

- Phục linh

 

- Ðan bì

- Ðào nhân

 

Công dụng : Hoạt huyết hoạt ứ, tiêu dần cục huyết ứ.

Chủ trị : huyết ứ lưu ở dạ con (bào cung). Có mang động thai máu ra không dứt, sắc máu tím đen sạm, bụng đau sờ vào càng đau.