QUẤT HẠCH HOÀN

 

- Quất hạch

- Côn bố

- Hải đái

- Hậu phát

- Diên hồ sách

- Môc hương

 

- Hải tảo

- Ðào nhân

- Xuyên luyện tử

- Chỉ thực

- Quế tâm

- Mộc thông

Công dụng : Hành khí chỉ thống, nhuyễn kiên tán kết.

Chủ trị : Sán khí do hàn thấp. Tinh hoàn phồng căng, thiên truỵ hoặc cứng như đá,hoặc đau lan lên rốn.

Chú ý : Tinh hoàn là ngoại thận song sán khí là bệnh ở can do kinh can đi vòng tinh hoàn lên bụng.