QUA ÐẾ TÁN

 

- Qua đế

 

- Xích tiểu đậu

Công dụng : Làm nôn đờm dãi thức ăn tích ở dạ dày.

Chủ trị : Ðờm dãi thức ăn ứ lại ở dạ dày ngực. Ngức có tắc cứng (bĩ ngạnh), bồn chồn không yên, khí xung lên hầu họng làm khó thở, mạch thốn hơi phù.