PHÙ DƯƠNG ỨC ÂM PHƯƠNG

 

- Bạch thược

- Bạch truật

- Hoàng kỳ

 

- Nhân sâm

- Ðại phụ tử

 

 

Công dụng : Phù dương ức âm.

         Chủ trị : Âm dương đều hư dần dần dẫn đến tình thế nguy thoát, âm thắng dương, sáu          bộ mạch tế sác, chứng hiện ra buồn bực choáng váng xây xẩm, tinh thần hôn mê, tay          bắt chuồn chuồn, nói nhảm (nguy thoát).