PHỤC NGUYÊN HOẠT HUYẾT THANG

 

- Ðào nhân

- Ðương quy

- Xuyên sơn giáp

- Hồng hoa

 

- Sài hồ

- Thiên hoa phấn

- Ðại hoàng

- Cam thảo

 

Công dụng : Hoạt huyết khử ứ, sơ can thông lạc.

Chủ trị : Ngã, chấn thương, gây huyết ứ ở dưới sườn, đau không chịu được.