PHỤC LINH HOÀN

 

- Chỉ thực

- Mang tiêu

 

- Bán hạ

- Phục linh

 

Công dụng : Táo thấp hành khí, nhuyễn kiên tiêu đờm.

Chủ trị : Ðờm đình ở trung quản tràn ra làm hai cánh tay đau, hoặc chân tay phù nề, rêu lưỡi trắng cáu, mạch huyền hoạt. Có thể dùng cho người ho khạc đờm nhiều, ngực bụng trên đầy khó chịu.