PHONG THẤP HOÀN

 

- Hy thiêm

- Ngưu tất

 

- Thổ phục linh

- Lá lốt

 

Công dụng : Khu phong tán hàn, trừ thấp lợi quan tiết.

Chủ trị : Nhiệt tý (có sưng nóng đỏ đau).