PHONG THẤP CHỈ THỐNG THANG

 

- Lá lốt

- Củ ráy

- Thiên niên kiện

- Ngưu tất

- Tô mộc

- Ðỗ trọng

 

- Trạch lan

- Cẩu tích

- Ngải cứu

- Lá thông

- Ý dĩ

Công dụng : Khu phong trừ thấp, hoạt huyết chỉ đau.

Chủ trị : Ðau dây thần kinh hông (yêu cước thống) do phong hàn thấp hoặc huyết ứ.